MRAMOR

Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95 % kalcitu. Přimíšeny mohou být jílové hmoty, různé nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které původně bílý mramor zabarvují. V širším slova smyslu se slovem mramor označuje každý vápenec, který se dá leštit.

 

V našem zeměpisném pásmu není vhodný pro exteriér, má malou odolnost vůči kyselinám, pro svůj vzhled je vhodný pro použití v interieru. Neobsahuje pro žulu typické kristaly. Dlažby a obklady koupelen, živé obrazy, vnitřní parapety, schody, krbové římsy.

 

 

          Copyright Jatvar.cz

webdesign by Lewest.cz www.lewest.cz